LEESKRING MYSTIEK

Siloam

Datum: Zondag 24 september 2023, 10-12 u.
Titel: Leeskring mystiek
Inhoud: Psalmen, oude en nieuwe liederenHet Boek van de Psalmen is een intrigerend deel van de Bijbel : geschreven honderden eeuwen voor de geboorte van Jezus en tot op de dag van vandaag gelezen, becommentariëerd, gezongen door Joden en Christenen van diverse stromingen. De Psalmen behoren tot de poëtische boeken van de Bijbel : het zijn gedichten die het verlangen, het smeken, het danken, het loven van god-zoekers verwoorden.
In al die eeuwen tot op vandaag zijn er mensen gegrepen geweest door deze gedichten/gebeden, al is de taal en de beeldspraak soms stug en weinig toegankelijk voor ons.  Dietrich Bonhoeffer was een van die “gegrepenen”, en vandaag ook Huub Oosterhuis en in Vlaanderen Benoit Standaert.

Wij hebben enkele psalmen uitgekozen in een ‘oude’ en ‘nieuwe’ versie en laten de woorden tot ons spreken :
“Neen, bedaren liet ik, verstillen
bedaren, verstillen mijn ziel.
Als een kind bij zijn moeder geborgen,
als dat kind, zo voel ik mijn ziel “
(psalm 131)

Wij gedenken hierbij Huub Oosterhuis die op Paasdag 9 april 2023 overleden is en met zijn poëzie de psalmen dichter bij onze tijd gebracht heeft.
Begeleiding: Lieve Vandormael
Bijdrage: 10€
Locatie: Holsteenweg 17, 3520 Zonhoven

Ieder van harte welkom !