Leeskring Mystiek Siloam

Wanneer: Zondag 26 november van 10 tot 12 uur
Onderwerp: Kennismaking met Marguerite Porete
Prijs: 10€
Plaats: Holsteenweg 17, 3520 Zonhoven
Begeleider: Willy Gielen en Hubert Vercammen
Inhoud: Marguerite Porete, Franse religieuze, begijn uit de 13 de eeuw.
Bekend van haar mystieke bestseller “De spiegel van de eenvoudige zielen”.
Ze stierf in 1310 als ketter op de brandstapel in Parijs.
Het is een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in mystiek.
Ook als je geen theologie hebt gestudeerd is de ‘Spiegel’ een meditatief werk waar je rustig van wordt.
Het is een mystiek werk over de ziel op weg naar eenwording met God.
Voor ons moderne mensen is het onbegrijpelijk dat een mystiek boek in zijn tijd zo controversieel was, dat het samen met de schrijfster vernietigd moest worden.
Recent onderzoek laat een diepe mystieke verwantschap zien tussen Margareta en Meister Eckhart.
Marguerite Porete zweeg tijdens haar gevangenschap en proces.
Misschien wist ze dat de rede zich in haar boek wel liet overtuigen door de liefde, maar in haar leven niet.
Hoe dan ook, haar pleidooi raakt ook mensen in de 21ste eeuw.