Voor u gelezen

Huize Ulburghs
Datum:
  maandag 27 november van 9.45 u. – 12u.30
Titel:  Voor u gelezen
Leiding: Jac De Bruyn
Inhoud:  Steven Pinker, Verlichting nu: Pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang
Pinker is een prof cognitieve psychologie aan Harvard en het MIT in Boston.
Hij is een overtuigd atheïst.
Hij schreef dit boek in 2018, het kende vele herdrukken ook in de Nederlandse vertaling.
Drie jaar geleden was hij in België te gast op de nacht van de filosofie in Gent.
Ik heb voor dit boek. (bijna 700 blz.) gekozen, omdat hij een heel uitgewerkte visie heeft over de stand van zaken van de mensheid.
En zeker nu we geconfronteerd worden met het existentieel probleem van de klimaatopwarming, de ongelijkheid, de groeiende invloed van de extremen ( links en rechts), de oorlog in Oekraïne, de oorlog tussen Israël en Hamas, vond ik het interessant om eens de gedachten te presenteren van iemand die niet direct in apocalyptische gedachten vervalt.
Is de wereld gedoemd tot de ondergang? Is het afgelopen met het vooruitgangsverhaal?
Als men de media , en de actualiteit volgt is men geneigd ja te antwoorden.
Pinker kijkt naar de feiten en die zijn volgens hem hoopvol, niet alleen in het westen maar over de hele wereld.
De oorzaak volgens hem is het vertrouwen in de wetenschap en het redelijk denken dat steeds meer invloed krijgt sinds de Verlichting.
Op die manier kunnen we de problemen die we als mensheid veroorzaakt hebben ook oplossen, volgens de auteur.
Ik ga niet heel het boek voorstellen, maar de grote lijnen en enkele onderwerpen : gezondheid, welvaart, ongelijkheid, milieu.
Bedoeling is daarna samen van gedachte te wisselen over zijn standpunten.
Locatie: Huize Ulburgs,  St Annastraat 7 3550 Zolder
Inschrijving:
bij jac.debruyn@telenet.be
Kosten: Vrije bijdrage