5 oktober 2019

Lieddag

Lieddag Oosterhuis

Het  ‘De Brug’, is een liturgische gemeente waar een eigentijdse en in de bijbel gewortelde geloofstaal gesproken wordt, zoals o.a. ontwikkeld door de Nederlandse dichter Huub Oosterhuis.
De afgelopen 25 jaar wordt er in de Brug te Lier uitbundig Oosterhuis gezongen.
Naar aanleiding van dit zilveren jubileumjaar organiseert ‘Leerhuis- en Liturgieprojecten vzw’,
op zaterdag 5 oktober 2019 een feestelijke lieddag.

Een lieddag, uitdrukkelijk bedoeld voor volks- én koorzangers.
Het programma wordt zodanig samengesteld dat zangers van alle niveaus tot hun recht komen.
Dus iedereen is er echt welkom.
Het programma onder leiding van Geert Hendrix

09.15 onthaal met koffie/thee
10.00 aanvang
11.00 korte pauze
12.30 verzorgde broodjeslunch
13.30 vervolg
14.30 korte pauze
16.00 gezamenlijke uitvoering tijdens liturgische dienst
17.00 einde

Prijs: 23€ inclusief boekje en broodjeslunch
Plaats: Kapucijnenvest 16, 2500 Lier
Inschrijven via de site www.leerhuisenliturgie.be
Verdere vragen en info: lieddag©leerhuisenliturgie.be