Ouder worden

Het ouder worden is immers niet alleen maar een achteruitgang en aftakelen, het heeft, als elke levensfase, zijn eigen waarde, zijn eigen droefheid, en in tijden van een cultuur die in zekere mate bloei kende, heeft men met recht voor de oudere leeftijd een zekere eerbied opgebracht, die vandaag door de jeugd wordt opgeÃĢist.
Wij zullen dat de jeugd niet meer kwalijk nemen, maar we willen ons evenmin laten aanpraten dat de ouderdom van geen waarde is.
Hermann Hesse