Wat verrijzenis eigenlijk betekent, is moeilijk te zeggen.
Hoe dan ook, het gaat niet om de reanimatie van een lijk.