De werkgroep Broederlijk Delen organiseert een Palestina-avond in Genk.