In de paasnacht gaan we afleggen wat ons bedrukt.

Er klinkt een Stem
“Kom uit je graf, maak de doeken los en ga!”

We laten ons raken door het Paaslicht.