Pasen – Opstanding

Opstanding zegt heel concreet waarover het gaat:
opstand tegen de machten van kwaad en dood en opgetild worden naar leven en licht.
Verrijzenis gaat immers over veerkracht: de mens die altijd weer kan opstaan.
Niet als een prestatie maar in verbondenheid.
Verrijzenis gaat over het leven dat wij aan elkaar geven in al onze contexten, en dat ons
gegeven wordt, ook over de dood heen.
Ze sluit aan bij universele menselijke verlangens naar gerechtigheid, goedheid, vergeving
en leven.
De liefde is het centrale punt voor OPSTANDING in verbondenheid, gedrevenheid,
trouw en troost.
De hoofdtitels, zoals, verbondenheid, gedrevenheid, trouw en troost, zijn een insteek.
Elk van deze woorden draagt een groot aantal bijkomende invullingen.
Toch is het centrale knooppunt DE LIEFDE, snijpunt van de verticale en horizontale assen.
ZONDER LIEFDE IS ER GEEN MORGEN.of
LIEFDE LAAT MENSEN OVER WATER LOPEN.
2023 – 04 – 12 Theo Venken.

Kruis Theo -jpeg