God loslaten
We moeten God omwille van God loslaten.
‘We moeten afscheid nemen van alles dat we meenden dat die God was, hoe Hij omgaat met de wereld, wat we van Hem verwachten. We moeten ons beeld van God loslaten opdat de echte God of Godheid zou kunnen verschijnen zoals Hij dat zelf wil en niet zoals ik mij dat indenk.
Zolang het initiatief van mij uitgaat, moet God zwijgen. Hij kan maar spreken als ik zwijg. Die God moet dus ontdaan worden van alle menselijke attributen. Niet meer over God maar over de Godheid. De echte ontmoeting ligt voorbij woorden en voltrekt zich in een aandachtige, in openheid gerichte stilte…… Dan heeft de echte ontmoeting plaats tussen het onnoembare in ons en de onvoorstelbare andere Godheid. Het is een woordeloze, stille ontmoeting, een verankering of laaiend branden waarbij hout en vuur alleen maar vrede nemen in het opgaan in elkaar zodat er geen identiteit meer is’
Tekst van Eckhart von Hochheim (Dominicaan en mysticus)