We lezen daarvoor uit Lucas 4, 16-19 waar Jezus de profeet Jesaja aanhaalt.

Langs een omweg keren we weer terug naar vandaag:

Is dat ’visioen van broederlijk samenleven’ nog actueel?