Is er geen “gedragsverandering” nodig ?
In de Bijbel roepen de profeten : “BEKEER U !
Leg de oude mens af en keer u naar Het Licht!
Jezus predikt dat we “Het Rijk Gods” moeten vestigen.