Leven
“Een mens begint pas te leven als hij boven zijn eigen beperkte bestaan uitstijgt
en oog krijgt voor de belangen van de hele mensheid.”
Martin Luther King