Het zou wel eens kunnen dat er vandaag meer Zacheüssen in de bomen zitten dan gelovigen in de kerk. Mensen die afstand willen houden, omdat ze met hun eigen leven nog niet in het reine zijn. Mensen ook die zich niet thuis voelen achter vlaggen en slogans. Ze hebben niet alles overboord gegooid. Ze wachten alleen maar om bij hun naam genoemd te worden.