Jezus schreef in het zand – viering juni

In deze slotviering van Het Veer werkjaar gaan we uit van de uitspraak: “De grootste geheimen zitten verstopt in verhalen waarvan we dachten dat we ze allang kenden”. Zou het verhaal van de ‘overspelige vrouw’ van een zekere Johannes ook zo ’n verrassende vertelling kunnen zijn? We staan stil bij het (ver)oordelen dat we zo gemakkelijk doen.

Read More

Viering februari

In deze viering willen we, in navolging van Jezus onszelf steeds opnieuw in vraag stellen. We willen als het ware
‘ontgrenzen’.

Read More

Kerstviering

Rachel wil niet getroost worden.
Herdenking van de onschuldige, kwetsbare kinderen

Read More

De bomen zitten vol Zacheüssen – Viering oktober

De bomen zitten vol Zacheüssen
Naar evangelische normen is Zacheüs een randfiguur. Als hoofdtollenaar heult hij mee met de bezetter en verrijkt hij zich op de kap van de onderdrukte bevolking. Maar hij is ook nieuwsgierig en wil wel meer te weten komen over die Jezus die zo dadelijk langs gaat komen

Read More