Oecumenische viering
Ontgrenzen, Kansen tot een nieuw samenleven
Met de parabel van de Barmhartige Samaritaan ontgrenst Jezus de wet.
De Samaritaan laat zich raken door het slachtoffer, ook al is dit een Jood, een vijand.
Hij verlaat zich op zijn hart en verstand, niet op deze of gene wet.
Ook naar ons komt de uitnodiging: ons vastgeroeste denken los te laten om zo creatief te kunnen handelen in crisissituaties.
Deze volstrekt nieuwe en onverwachte mogelijkheid leert Jezus ons via deze parabel.