Ontsteek een vuur, Heer onze God, hier in ons midden
              en laat er licht komen in het donker.
              Laat het Licht ons beschijnen.
              Licht over ons leven,
              over ons verlangen, over wat ons bang maakt,
              over wat ons met elkaar verbindt.
              Jezus Licht voor deze wereld.