De Nieuwe Mens

We moeten onze gevoelens verfijnen om het proces van de emotionele verlichting te kunnen opstarten.
Het resultaat zal een ‘nieuwe mens’ zijn, en op zeer lange termijn een nieuwe beschaving;
net zoals de rationele verlichting de kritische rationalist voortbracht en daaruit de wetenschap en technologie volgden,
zo zal de emotionele verlichting de gevoelige mens voortbrengen, de zachtmoedige en goedhartige …
de mens die maitri (liefde) en karuna (mededogen) in de wereld brengt, niet slechts voor de mensheid
maar voor de hele kosmos.

Ulrich Libbrecht
Filosofie zonder grenzen, 2016, pag. 282