Vanuit het hart

Wanneer je dingen vanuit je hart onderneemt,
voel je een rivier van vreugde door je stromen.
(Rumi, dichter en mysticus)