Kerstboodschap

In Gods naam: stop het geweld!

Volgens de Thora en de Talmoed is ‘oog om oog en tand om tand’ de voorgeschreven Joodse norm in geval van wraak en weerwraak.
Dit is echter een norm die tot matiging aanzet. Het buitensporig en disproportioneel geweld moet stoppen of legt de fundamenten voor de volgende oorlog in Israël.

De Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, heeft gezegd: “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker’.
Mag ik hieraan toevoegen dat Jezus ook partij gekozen heeft, maar steeds aan de kant heeft gestaan van de zwaksten en verdrukten.

Zowel de Palestijnen als de Israëlieten willen vrede en veiligheid. Ja, wie niet?
In Gods naam: stop het geweld! Onderhandel onmiddellijk een staakt-het-vuren en doorgang van alle humanitaire hulp.
En pak de oorzaak van het conflict aan: de bezetting en kolonisatie van Palestina.
Dat is de ‘conditio qua non’ voor een rechtvaardige en duurzame VREDE.

Mark Cornelis – Leuven

oorlog-2.jpeg