Vrede – Vrijheidsbeeld

Vrijheid van lichaam en geest zijn zo cruciaal
voor een vredevol bestaan van ieder mens.

In opdracht van mijn geliefde gemeente
mocht ik het afgelopen jaar een beeld ontwerpen.
Een vrouwenfiguur, die in een gebaar van volledige vrijheid als het ware
in de lucht zweeft, boven alles en iedereen en zo vrijkomt ook
van haar eigen stoffelijke beperktheid.

Staf Timmers

Klein wasontwerp
Het monumentale bronzenbeeld wordt in april 2024
geplaatst op de rotonde Herebaan – Europark

beeld Staf-2