Ter Overweging: Droomgenoten

Mensen
Die elkaar gaande houden,
Trouw zul je zijn,
Trouw aan je visioen.
Eenmaal onderweg,
Voorgoed onderweg.
Stilstand is verraad,
Stilstaan is doodstand.
Mensen
Die elkaar gaande houden,
Geestesverwanten,
Reisgenoten.
Die onmogelijke wereld,
Die wereld
Van recht en vrede
Moet er komen.
Geestesverwanten.
Droomgenoten.
Mensen

                   Uit: Hans Bouma, Woorden om in te wonen