Ter overweging
Christenen belijden dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Verrijzenis is echter niet hetzelfde als de onsterfelijkheid van de ziel of geest.
Het betekent wel dat niet de dood maar de liefde het laatste woord heeft.

Roger Burggraeve,
(Hoog tijd voor een andere god, blz. 196)