Ter overweging 

Waar gezorgd wordt, wordt bezonnen. 

Wij moeten dichtbij huis blijven.
Zorgen voor de gewone dingen van het leven.
Het alledaags is ons vertrouwd.
Dat ligt ons na aan het hart.
Wij zijn er dag in dag uit mee bezig.
Bezinnen is in het zorgen: het voortdurend bedachtzaam zijn,
de kans geven en niet angstig zijn: het is wachten in het doen.
Waar gezorgd wordt, wordt vanzelf bezonnen.
Niet los van het gewone leven maar midden in het leven van elke dag.

Laetitia Aarnink
uit Speling 2018/4 (driemaandelijks tijdschrift voor bezinning)