22 januari 2022

Oecumenische viering

Samen met onze Protestantse vrienden uit Hasselt komen we samen
om te bidden en na te denken rond  het thema:
“Onze aarde in bruikleen”.

Nader bericht volgt.